2. Korinter 11:9

2. Korinter 11:9 N11BM

Da jeg var hos dere, ble jeg ikke til byrde for noen av dere når jeg trengte noe. For brødrene som kom fra Makedonia, ga meg det jeg manglet. På alle måter passet jeg på å klare meg uten hjelp fra dere, og det skal jeg også gjøre heretter.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del