2. Korinter 11:6

2. Korinter 11:6 N11BM

Om jeg kanskje er ulærd i talekunst, er jeg ikke uten kunnskap, og den har jeg alltid og i alle spørsmål lagt fram for dere.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del