2. Korinter 11:31

2. Korinter 11:31 N11BM

Jeg lyver ikke, det vet Gud, vår Herre Jesu Far, som er velsignet i evighet!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del