2. Korinter 11:28

2. Korinter 11:28 N11BM

I tillegg til alt det andre har jeg det som daglig ligger på meg, omsorgen for alle menighetene.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del