2. Korinter 11:27

2. Korinter 11:27 N11BM

i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte fastende og uten klær i kulden.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del