2. Korinter 11:19

2. Korinter 11:19 N11BM

Dere som er så kloke, tåler gjerne folk som har mistet forstanden.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del