2. Korinter 11:14

2. Korinter 11:14 N11BM

Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del