2. Korinter 11:13

2. Korinter 11:13 N11BM

Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del