2. Korinter 11:11

2. Korinter 11:11 N11BM

Hvorfor? Fordi jeg ikke elsker dere? Det vet Gud jeg gjør.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del