2. Korinter 11:10

2. Korinter 11:10 N11BM

Så visst som Kristi sannhet bor i meg, denne æren skal ingen i hele Akaia få ta fra meg!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del