2. Korinter 11:1

2. Korinter 11:1 N11BM

Jeg skulle ønske at dere ville tåle litt galskap av meg! Ja, dere får tåle det!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del