2. Krønikebok 5:8

2. Krønikebok 5:8 N11BM

Kjerubene bredte vingene ut over det stedet hvor kisten sto, slik at de dekket både kisten og bærestengene ovenfra.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del