2. Krønikebok 5:12

2. Krønikebok 5:12 N11BM

og alle levittsangerne, både Asaf, Heman og Jedutun med sønner og brødre sto der på østsiden av alteret, kledd i lin, med symbaler, harper og lyrer, og sammen med dem hundre og tjue prester som blåste i trompeter.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del