2. Krønikebok 4
N11BM

2. Krønikebok 4

4
Utstyret til tempelet
1 # 2 Mos 27,1f # 4,1 20 alen, 10 alen ca. 10 m og 5 m. Salomo laget et bronsealter. Det var tjue alen langt, tjue alen bredt og ti alen høyt. 2#1 Kong 7,23–50#4,2 havet >1 Kong 7,23. 10 alen, 5 alen, 30 alen ca. 5 m, 2,5 m og 15 m. Så laget han havet av støpt metall. Det var sirkelformet og målte ti alen fra kant til kant. Høyden var fem alen, og omkretsen målte tretti alen med målesnor. 3Nedenfor kanten var det bilder av okser hele veien rundt. De omkranset hele havet, ti på hver alen. Det var to rader med okser, støpt i ett med havet. 4Havet sto på tolv okser; tre av dem vendte mot nord, tre mot vest, tre mot sør og tre mot øst. De sto alle med bakkroppen innover, og havet hvilte på dem. 5#4,5 3000 bat ca. 109 200 l. Det var en håndsbredd tykt, og kanten var laget som kanten på et beger, formet som en lilje. Det rommet tre tusen bat.
6Så laget han ti fat og satte fem på den høyre siden og fem på den venstre siden. De skulle brukes til vasking. Det som hørte til brennofferet, ble skylt i dem. Men prestene skulle vaske seg i havet. 7#2 Mos 25,31 Han laget også ti lysestaker av gull ifølge forskriftene og satte dem i tempelet, fem på den høyre siden og fem på den venstre siden. 8Han laget ti bord som han stilte opp i tempelet, fem på den høyre siden og fem på den venstre siden. Han laget også hundre offerskåler av gull. 9Så bygde han prestenes forgård og den store forgården med dører til. Dørene kledde han med bronse. 10Havet satte han på den høyre siden, mot sørøst.
11Hiram laget grytene, ildskuffene og offerskålene. Dermed var Hiram ferdig med det håndverksarbeidet han skulle gjøre for kong Salomo i Guds hus: 12to søyler; to skåler på søylehodene øverst på søylene; to slyngornamenter til å dekke de to skålene; 13de fire hundre granateplene til de to slyngornamentene – to rader granatepler til hvert ornament, til å dekke de to skålene på søylehodene øverst på søylene. 14Han laget vognstativene og fatene til hvert av dem, 15havet – det var bare ett – og de tolv oksene under det, 16grytene, ildskuffene og gaflene. Alt dette utstyret som mester Hiram laget for kong Salomo til Herrens hus, var av polert bronse.
17Det var på Jordan-sletten kongen lot dem bli støpt, i den tykke leirjorden mellom Sukkot og Sereda. 18Salomo fikk laget alt dette utstyret i slike mengder at det ikke var mulig å si hvor mye bronsen veide.
19Salomo fikk også laget alle de andre gjenstandene som skulle være i Guds hus: gullalteret og bordene som skuebrødene skulle ligge på, 20lysestakene med lamper som skulle tennes ifølge forskriftene – de sto foran Det aller helligste og var av rent gull – 21blomsterornamentene, lampene og tengene av gull, ja, av det fineste gull, 22lysesaksene, offerskålene, kannene og glopannene av rent gull. Inngangsdørene til tempelet, både de indre dørene til Det aller helligste og dørene inn til selve tempelet, var av gull.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål