2. Krønikebok 2:4

2. Krønikebok 2:4 N11BM

Nå vil jeg bygge et hus for HERREN min Guds navn og hellige det til ham. Der skal det brennes velluktende røkelse for hans ansikt, og det skal alltid ligge skuebrød framme. Brennoffer skal bæres fram morgen og kveld på sabbatsdagene, nymånedagene og høytidene for HERREN vår Gud. I alle tider skal dette gjelde for Israel.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del