2. Krønikebok 2:18

2. Krønikebok 2:18 N11BM

Av dem gjorde han 70 000 til bærere, 80 000 til steinhoggere i fjellet og 3600 til oppsynsmenn som skulle sørge for at folk gjorde arbeidet sitt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del