2. Krønikebok 2:15

2. Krønikebok 2:15 N11BM

Nå kan min herre sende hveten og bygget, oljen og vinen som han har talt om, til sine tjenere.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del