2. Krønikebok 2:12

2. Krønikebok 2:12 N11BM

Og Hiram fortsatte: «Velsignet er HERREN, Israels Gud, han som skapte himmelen og jorden. Han har gitt kong David en vis sønn, som har slik innsikt og forstand at han kan bygge et hus for HERREN og en kongebolig til seg selv.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del