2. Krønikebok 16:13

2. Krønikebok 16:13 N11BM

Så gikk Asa til hvile hos sine fedre. Han døde i sitt førtiførste regjeringsår.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del