1. Samuelsbok 1
N11BM

1. Samuelsbok 1

1
Samuel blir født
1 # 1 Krøn 6,27.33ff # 1,1 Ramatajim Rama i Efraim (jf. v. 19); i NT kalles byen Arimatea, Matt 27,57. I Ramatajim-Sufim i Efraim-fjellene bodde en mann som het Elkana. Han var sønn av Jeroham, sønn av Elihu, sønn av Tohu, sønn av Suf fra Efraims stamme. 2Elkana hadde to koner. Den ene het Hanna og den andre Peninna. Peninna hadde barn, men Hanna var barnløs. 3#2 Mos 23,17; Dom 21,19#1,3 Sjilo >Jos 18,1. År etter år dro denne mannen opp fra hjembyen sin til Sjilo for å tilbe og ofre til Herren over hærskarene. Der var de to sønnene til Eli, Hofni og Pinhas, prester for Herren. 4#5 Mos 12,18 Når Elkana holdt offermåltid, ga han sin kone Peninna og alle sønnene og døtrene hennes hvert sitt stykke av offerkjøttet, 5#1 Mos 29,31+ men Hanna ga han dobbelt så mye. For det var Hanna han elsket, enda Herren hadde lukket hennes morsliv. 6#1 Mos 16,4f Men medhustruen, som var imot henne, terget henne stadig og ville gjøre henne motløs fordi Herren hadde lukket hennes morsliv. 7Slik gikk det år etter år. Hver gang Hanna dro opp til Herrens hus, terget Peninna henne. Da gråt hun og ville ikke spise. 8Men Elkana, mannen hennes, sa til henne: «Hvorfor gråter du, Hanna, og hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er ditt hjerte så fullt av sorg? Er ikke jeg mer for deg enn ti sønner?»
9 # 1,9 spist og drukket holdt offermåltid (jf. v. 4). En gang de hadde spist og drukket i Sjilo, reiste Hanna seg og trådte fram for Herrens ansikt. Ved dørstolpen til Herrens tempel satt presten Eli på stolen sin. 10I sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. 11#4 Mos 6,5+; Luk 1,48#1,11 aldri komme rakekniv Jf. nasireerløftet, 4 Mos 6,1–8. Tilknytningen til nasireerløftet er enda tydeligere i =Septuaginta, som har teksten «Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og det skal aldri komme …». >1,22. Hun ga et løfte og sa: «Herre over hærskarene! Se til din tjenestekvinne i hennes nød. Husk på meg, glem ikke din tjenestekvinne, men la meg få en sønn. Så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal aldri komme rakekniv på hans hode.» 12Slik ba Hanna lenge for Herrens ansikt, og Eli fulgte munnen hennes med øynene. 13For Hanna ba stille, i sitt hjerte. Bare leppene hennes rørte seg, men stemmen hørtes ikke. Derfor trodde Eli at hun var full, 14og han sa til henne: «Hvor lenge skal du vise deg full? Se til å få rusen av deg!» 15«Nei, herre», svarte Hanna, «jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg. Vin eller annen sterk drikk har jeg ikke drukket. Men jeg har tømt mitt hjerte for Herrens ansikt. 16Hold ikke din tjenestekvinne for en dårlig kvinne! For hele tiden talte jeg ut av min store sorg og smerte.» 17Da sa Eli: «Gå i fred! Israels Gud skal gi deg det du har bedt ham om.» 18Hanna svarte: «Måtte du se med velvilje på din tjenestekvinne!» Så gikk hun sin vei, spiste og var ikke lenger så sorgfull.
19Neste morgen sto de tidlig opp og tilba Herren. Så ga de seg på hjemvei og kom til Rama. Og da Elkana igjen var sammen med sin kone Hanna, husket Herren på henne. 20#1 Mos 16,11#1,20 Samuel Navnet minner om «Gud har hørt» på hebr. Før året var omme, ble hun med barn og fødte en sønn. Hun kalte ham Samuel; «for jeg har bedt Herren om ham», sa hun.
21Elkana dro opp igjen med hele sitt hus for å bære fram det årlige slaktofferet og løfteofferet for Herren, 22#1,22 Et håndskrift fra =Qumran har videre «og jeg vil gjøre ham til nasireer for alltid, så lenge han lever». Jf. 1,11. men Hanna ble ikke med. Hun sa til mannen sin: «Når gutten er avvent, vil jeg ta ham med, så han kan bli fremstilt for Herren og siden være der all sin tid.» 23«Gjør som du synes best», svarte mannen hennes, Elkana. «Bli hjemme til du har avvent ham. Måtte Herren oppfylle sitt ord!» Så ble kvinnen hjemme og ammet sønnen sin til han var avvent.
24 # 4 Mos 15,8ff # 1,24 en efa ca. 36 l. 1,24–25 en treårsgammel okse Oversettelsen følger =Septuaginta og et håndskrift fra =Qumran. =Masoretteksten har «tre okser». Gutten … gutten Oversettelsen følger =Septuaginta. Da hun hadde avvent ham, tok hun ham med opp til Herrens hus i Sjilo. Hun hadde med seg en treårsgammel okse, en efa mel og en skinnsekk med vin. Gutten {{var med dem, og de brakte ham fram for Herren. Og hans far slaktet slaktofferet, slik han gjorde hvert år for Herren. 25Han førte fram}} gutten og slaktet oksen, og Hanna, hans mor, førte ham fram for Eli. 26«Tro meg, herre!» sa hun. «Så sant du lever, herre, jeg er den kvinnen som sto her hos deg og ba til Herren. 27Denne gutten var det jeg ba om, og Herren har gitt meg det jeg ba ham om. 28Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans levetid. Han skal tilhøre Herren.» Så bøyde de seg og tilba Herren der.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål