1. Korinter 15:52

1. Korinter 15:52 N11BM

brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del