1. Korinter 12

12
Nådegavene
1Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. 2#Hab 2,18f; Gal 4,8; 1 Tess 1,9 Dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stumme avgudene. 3#Fil 2,11 Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: «Forbannet er Jesus!» Og ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten i Den hellige ånd.
4 # Rom 12,6ff; 1 Kor 12,28ff; Ef 4,7ff Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. 5Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. 6Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. 7#14,26; Ef 4,12 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. 8For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, 9én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, 10#Apg 2,4; 1 Joh 4,1ff og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. 11#Rom 12,3.6 Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.
12 # Joh 2,21; Rom 12,4f; 1 Kor 10,16; Ef 1,23; 4,16; Kol 1,18; 3,15 Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. 13#Gal 3,28+; Ef 2,14ff For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke. 14For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. 15Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. 16Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av den. 17Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? 18Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. 19Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? 20Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. 21Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere». 22Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. 23De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig; 24de andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære, 25for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre. 26#Rom 12,15 For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.
27 # Rom 12,5; 1 Kor 6,15; Ef 5,30 Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. 28#12,4; Ef 4,11f I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale. 29Er vel alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere? Gjør vel alle under? 30Har alle nådegaver til å helbrede? Taler alle i tunger? Kan alle tyde tungetale? 31Men vær ivrige etter å få de største nådegavene!
Kjærlighetens vei
Og jeg vil vise dere en enda bedre vei:

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;