1. Samuelsbok 8:2

1. Samuelsbok 8:2 N11BM

Den førstefødte het Joel, og den andre het Abia. De var dommere i Beer-Sjeba.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del