1. Samuelsbok 15:9

1. Samuelsbok 15:9 N11BM

Men Saul og hans menn sparte Agag og det beste av småfeet og storfeet, gjøfeet og lammene. De sparte alt som var noe verdt, og ville ikke slå det med bann. Men alt som var verdiløst og dårlig, bannlyste de.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del