1. Samuelsbok 15:6

1. Samuelsbok 15:6 N11BM

Til kenittene sa han: «Skill lag med amalekittene og dra bort, så jeg ikke utrydder dere sammen med dem. For dere gjorde vel mot israelittene da de dro opp fra Egypt.» Da skilte kenittene lag med amalekittene.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del