1. Samuelsbok 15:12

1. Samuelsbok 15:12 N11BM

Morgenen etter sto han tidlig opp for å møte Saul. Da ble det meldt til Samuel: «Saul kom til Karmel, og der reiste han et minnesmerke over seg selv. Så brøt han opp og dro nedover til Gilgal.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del