1. Samuelsbok 14:51

1. Samuelsbok 14:51 N11BM

Kisj, far til Saul, og Ner, far til Abner, var sønner av Abiel.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del