1. Samuelsbok 14:35

1. Samuelsbok 14:35 N11BM

Og Saul bygde et alter for HERREN. Det var det første alteret han bygde for HERREN.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del