1. Samuelsbok 13:20

1. Samuelsbok 13:20 N11BM

Derfor måtte alle israelittene dra ned til filisterne for å få kvesset sine plogjern og hakker, økser og sigder.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del