1. Samuelsbok 13:15

1. Samuelsbok 13:15 N11BM

Så brøt Samuel opp. Han dro fra Gilgal opp til Gibea i Benjamin. Da Saul mønstret folket som hadde samlet seg rundt ham, var det omkring seks hundre mann.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del