1. Samuelsbok 13:14

1. Samuelsbok 13:14 N11BM

Men nå skal ditt kongedømme ikke stå ved lag. HERREN har søkt seg ut en mann etter sitt hjerte og kalt ham til fyrste over sitt folk. For du har ikke holdt det HERREN bød deg.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del