1. Samuelsbok 10:8

1. Samuelsbok 10:8 N11BM

Gå foran meg ned til Gilgal. Der vil jeg komme til deg og ofre brennoffer og fredsoffer. Sju dager må du vente før jeg kommer og sier deg hva du skal gjøre.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del