1. Samuelsbok 10:17

1. Samuelsbok 10:17 N11BM

Siden kalte Samuel folket sammen til HERREN i Mispa.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del