1. Kongebok 14:7

1. Kongebok 14:7 N11BM

Gå og si til Jeroboam: Så sier HERREN, Israels Gud: Jeg løftet deg opp av folket og satte deg til fyrste over mitt folk Israel.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del