1. Kongebok 14:30

1. Kongebok 14:30 N11BM

Hele tiden var det krig mellom Rehabeam og Jeroboam.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del