1. Kongebok 14:28

1. Kongebok 14:28 N11BM

Hver gang kongen gikk inn i HERRENS hus, bar vaktene disse skjoldene og tok dem så med seg tilbake til vaktrommet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del