1. Kongebok 14:27

1. Kongebok 14:27 N11BM

I stedet fikk kong Rehabeam laget bronseskjold, og han satte høvdingene over livvakten som voktet slottsporten, til å ta vare på dem.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del