1. Kongebok 14:22

1. Kongebok 14:22 N11BM

Folket i Juda gjorde det som var ondt i HERRENS øyne. Med syndene sine egget de ham til harme enda mer enn fedrene deres hadde gjort.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del