1. Kongebok 14:21

1. Kongebok 14:21 N11BM

Rehabeam, Salomos sønn, var blitt konge i Juda. Han var førtien år gammel da han ble konge, og han regjerte sytten år i Jerusalem, den byen HERREN hadde utvalgt av alle Israels stammer og gjort til bolig for sitt navn. Hans mor het Naama og var fra Ammon.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del