1. Kongebok 14:13

1. Kongebok 14:13 N11BM

Hele Israel skal holde sørgehøytid over gutten og følge ham til graven. Han er den eneste av Jeroboams ætt som skal få komme i en grav. For bare hos ham i hele Jeroboams hus har HERREN, Israels Gud, funnet noe godt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del