1. Kongebok 14:10

1. Kongebok 14:10 N11BM

Derfor fører jeg nå ulykke over Jeroboams hus. Jeg vil utrydde alle mannfolk i hans ætt i Israel, både fange og fri. Og jeg vil feie ut Jeroboams hus som når en feier bort møkk, til det ikke er et grann igjen.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del