1. Johannes 5:21

1. Johannes 5:21 N11BM

Mine barn, vokt dere for avgudene!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del