1. Johannes 5:14

1. Johannes 5:14 N11BM

Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

1. Johannes 5:14

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Johannes 5:14