1. Korinter 9:8

1. Korinter 9:8 N11BM

Taler jeg bare rent menneskelig her? Eller sier ikke loven det samme?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del