1. Korinter 9:6

1. Korinter 9:6 N11BM

Er det bare jeg og Barnabas som ikke har retten til å slippe å arbeide?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del