1. Korinter 9:5

1. Korinter 9:5 N11BM

Har ikke også vi rett til å ha med oss en troende søster som ektefelle, slik som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del