1. Korinter 9:3

1. Korinter 9:3 N11BM

Mitt forsvar mot dem som dømmer meg, er dette
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del