1. Korinter 9:27

1. Korinter 9:27 N11BM

Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal komme til kort.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del