1. Korinter 9:26

1. Korinter 9:26 N11BM

Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del