1. Korinter 9:25

1. Korinter 9:25 N11BM

Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del